26-шы Қазақстандық Халықаралық «Көлік және логистика» көрмесі
26-шы Қазақстандық Халықаралық «Көлік және логистика» көрмесі
скачать

Скачать каталог

Официальный каталог Translogistica 2021 со списком участников - 8mb pdf

Полистать каталог

TransKazakhstan / Translogistica 2017